Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏB ƏRKAN

ƏDƏB ƏRKAN : Turuz Farsca - Türkce

ərdəm yordam yardam yordam

ƏDƏB ƏRKAN : Turuz Farsca - Türkce

tavrıq isuli əxlaq. əxlaq dərsi.-savaş döğüş tavrıq burqu götürməz, uyqarlığa öğrətilər verilməz. (burqu: əxlaq) (öğrətilər: yoluq yoraq)

ƏDƏB ƏRKAN : Turuz Farsca - Türkce

yos yosun