Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏB EDMƏK

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

görkülətmək

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

parıldatmaq

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sığallamaq

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

siğəmək

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

siğmək

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

siləmək

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silmək

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıvazlamaq

ƏDƏB EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yasaqurtmaq