Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİN EDMƏK

ƏDƏBİN EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sayqı göstərmək hörmət edmək