Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. literary criticism; history of literature

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədebiyyat
tarixi ve nezeriyyesinden, habele edebi tenqidden behs eden elmlerin mecmusu. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. Ədəbiyyat-şünaslıq elmi.
Azərbaycan
. ədəbiyyat-şünaslığı "Molla Nəsrəddin"in ədəbi irsinə daha dərindən yanaşmalıdır. M.İbrahimov.