Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBDƏ

ƏDƏBDƏ : Turuz Farsca - Türkce

əkdidə təbibiyətdə.
könül dediyin yıxılar, tikəndən ucu batılar, əkdidə çəki qırılar. (əkdidə: ədəbdə. təbibiyətdə). (çəki: çizgi. hədd). (kişi yaşar biri öğrəşib yapar, biri bildiyin yapar). (kötüyə yamana raslanacaqsın, çalış tutulmuyasan)