Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBSİZCƏSİNƏ

ƏDƏBSİZCƏSİNƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ədəbsiz III

ƏDƏBSİZCƏSİNƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Ədeb normala-
rına zidd olaraq, utanmazcasına, heyasızca-sına, nezaketsizcesine, kobudcasına. Ədəb-sizcəsinə tələb etmək. Ədəbsizcəsinə vali-deynin üzünə qabarmaq. Ədəbsizcəsinə hərəkət etmək.