Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

azqınlanmaq

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içəmsizləşmək

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

içimsizləşmək

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qüstaxlaşmaq

ƏDƏBSİZLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ozqunlanmaq