Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏDİ

ƏDƏDİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
riyaz. numerical; ədədi kəmiyyət numerical number; ədədi metod numerical method;
piece; ədədi mallar piece-goods

ƏDƏDİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.] riyaz. Ədedlerle ifade olunan. Ədədi kəmiyyət. Ədəbi nisbət.
Diferensial tənlikləri təqribi həll etmək üçün müxtəlif qrafik və ədədi metodlar vardır. Z.Xelilov. // Ədede, miqdar, ya reqeme aid
olan. □ Ədədi mal(lar)
çeki ve ölçü ile deyil, ededle sayılan mal(lar). Ədədi mallar satılan mağaza. Papiros ədədi maldır.