Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏMİ İŞTİĞAL

ƏDƏMİ İŞTİĞAL : Turuz Farsca - Türkce

işqıtlıq işsizlik