Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏMİ İNQİYAD

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

ayaqlanış

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

ayaqlanma

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

ğovğa

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qaxma

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qaqıntı

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qalxıntı

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qalxış

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qalxma

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qopba

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qopqa

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qopma

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qopuntu

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qopuş

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

qovğa qovqa

ƏDƏMİ İNQİYAD : Turuz Farsca - Türkce

üsyan