Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏMİ RİAYƏT

ƏDƏMİ RİAYƏT : Turuz Farsca - Türkce

quşamaylıq riayət edməmə