Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏMİ SUİ SABİQƏ

ƏDƏMİ SUİ SABİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

arxış arayış. (təmizlik)

ƏDƏMİ SUİ SABİQƏ : Turuz Farsca - Türkce

iycik bəlgəsi