Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏS

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

obacuğ gözün ortasında olan kiçik, qara av, xal

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

çiğ ədəsi. lenz

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

çil

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

qarçuq

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

qopa

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

mərcək

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

mərci

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

mərcik

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

mərcimək > mərdümək (fars)

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

mıncı

ƏDƏS : Turuz Farsca - Türkce

urğ (moğ)