Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏSİ

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

obacuğ gözün ortasında olan kiçik, qara av, xal

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

çiğ lenz

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

çil

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qarçuq

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qopa

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

mərcək

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

mərci

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

mərcik

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

mərcimək > mərdümək (fars)

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

mıncı

ƏDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

urğ (moğ)