Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏVAT

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

oyuq ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

çapdığ

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

çatqı

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

çatma

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

donanım donatım. vəsayil. quşanacaq. qoşum. yaraq. ləvazim. məlzəmə. düzənlər. cihaz

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

donatı

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

donatım

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

əklənti yartaxıc. ləvazim. mütəəlliqat. (aksesuar. accessories)

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

əməsalaq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

gərəç

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

gərəççə

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

gərəkən

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli olan

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

iməsalaq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

kəsənək

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

kəsənik

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

kitil

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

qatıl

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

qor

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

qoşqu

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

qoşum

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

qurqu

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

quruq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

quşam

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

quşanacaq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

saçağ

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

sapıt əsbab.əfzar. cihaz.-bu sapıtlar əsgiyib aşınmış, işə yaramaz

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

sapsat

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

saramçal

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

səp

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

sürsat

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yamasalaq

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yapdığ

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yarac

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yaraq ləvazim. məlzəmə. cihaz. vəsayil

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yarqarat

ƏDƏVAT : Turuz Farsca - Türkce

yarqıt cihaz. cəhaz. əsbab