Multilingual Turkish Dictionary

ƏDA EDMƏK

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ermək vermək. ifa edmək

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çağlamaq

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

durqutmaq

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

edəmək qılmaq. yapmaq. (namazın qılmaq. borcun əda edmək: ödəmək)

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

edləmək edələmək. qoyqarmaq. qoymaq. keçirmək. qılmaq. ödəmək

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qılmaq
vermək.
qoyarlamaq uyarlamaq uzarlamaq

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötəmək ödəmək. (< ötürəmək. ötürmək)

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

vermək

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yanıtmaq cavab vermək. ifa edmək

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yapmaq vermək
borcuvu ver

ƏDA EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yerinə gətirmək