Multilingual Turkish Dictionary

ƏDA VƏ ƏTVAR

ƏDA VƏ ƏTVAR : Turuz Farsca - Türkce

davranış siluk

ƏDA VƏ ƏTVAR : Turuz Farsca - Türkce

durum tutum

ƏDA VƏ ƏTVAR : Turuz Farsca - Türkce

sırsürüm