Multilingual Turkish Dictionary

ƏDA VERMƏK

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əziginmək

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əzilib büzülmək

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əzillənmək

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qancıqlanmaq < qırcanmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qıncanmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qır vermək

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qırcanmaq > qıncanmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qırcığmaq qırcıqmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qırıncınmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qırınmaq

ƏDA VERMƏK : Turuz Farsca - Türkce

nazlanmaq ətvar vermək