Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏT DEDİYİN

ƏDALƏT DEDİYİN : Turuz Farsca - Türkce

dəngliklər
dəngliklər aranmaqla tapılmaz, dəngliklər yaratmasan yaranmaz