Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTƏ

ƏDALƏTƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəngliyə
dəngliyə arxa duran igidlər