Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTSİZLİKLƏ

ƏDALƏTSİZLİKLƏ : Azerbaijani English Dictionary

z. bax ədalətsizcəsinə