Multilingual Turkish Dictionary

ƏDALƏTXANA

ƏDALƏTXANA : Turuz Farsca - Türkce

darağlıq divan. dadqah

ƏDALƏTXANA : Turuz Farsca - Türkce

yarqıyeri dadqostəri

ƏDALƏTXANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ədalət divanı qurub keşişi də çağırtdırdı. "Əsli ve Kerem". [Muzdur] əlindəki döv-ləti, hər necə olsa, ədalət divanına yetir-məyə niyyət qoydu. S.M.Qenizade. Ədalət məhkəməsi
edaletle işe baxan, edaletli hökm çıxaran mehkeme. Bu gün, sabah qu-rulacaq; Bir ədalət məhkəməsi. S.Vurğun.
İnsaf, mürüvvet. Ədalətlə (z.) hərəkət etmək. Ədalətlə (z.) işə baxmaq.
Adil, hə-yatda şeir və hikmət aşiqi, insaf və ədalət tərəfdarı idi. S.Rehimov. □ Ədalət etmək
insaf etmek, insafla hereket etmek. Sair miləl övrətlə ədalət edir etsin! Ovrət ərə, ər övrətə rəğbət edir etsin! M.Ə.Sabir.

ƏDALƏTXANA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. edalet ve fars.
..xane] köhn. Ədaletle işe baxan mehkeme, divanxana.