Multilingual Turkish Dictionary

ƏDASIN ÇIXARTMAQ

ƏDASIN ÇIXARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

asırlamaq şəbeh çıxartmaq. oxşalatmaq. bənzəlitmək. bənizətmək. bənzətim yapmaq. yansılamaq. öyküləmək. təqlid edmək

ƏDASIN ÇIXARTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

yansılamaq yançılamaq. yapçılamaq. sılamaq.
yaxcıları sılamaq