Multilingual Turkish Dictionary

ƏDL

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

darağ

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

dəngə insaf

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

dınqa

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

düz həqq

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

orta

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

sutağ
qutağ sutağ: ədl fəzilət

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

tanqı ədalət

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

tənik insaf

ƏDL : Turuz Farsca - Türkce

törü

ƏDL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax ədalət. çünki olar ədlə xələl qatdılar; Mən yazığı mal kimicə sat-dılar!.. Ə.Nezmi. Cahan cahan deyil daha, zülmə aşiyanədir; Qalıbsa ədlü rəhmdən boş ad, o da fəsanədir. C.Cabbarlı. Oz ək-sini o görüncə bu sənətin aynasında; Mə-həbbətə, ədlə qarşı rəğbət doğur bu dəm onda. B.Vahabzade.