Multilingual Turkish Dictionary

ƏDLİYYƏ

ƏDLİYYƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. hüq. justice II. s. justice; ədliyyə nazirliyi the Ministry of Justice

ƏDLİYYƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] hüq. Mühakime iş-lerine baxan dövlet orqanlarının mecmusu, mehkeme orqanları sistemi. Ədliyyə orqan-ları.
Ancaq gördüm ki, bu mənim işim de-yil, buradan çıxdım, özümü verdim ədliyyə idarələrinə. C.Memmedquluzade. Canım, iki yüz min Təbriz camaatı ədliyyə əzası seçir. Ə.Qemküsar. Mirzə Səfərin iki oğlu ədliyyə məktəbinin beşinci sinfində oxuyur-dular. Ə.Haqverdiyev. [Hacı Əli:] Ədliyyə, nəzmiyyə idarələrini daha tez təşkil etmək lazımdır. P.Makulu. // Ədalet, edalet meh-kemesi. Azərbaycan ədliyyəsi. // Hüquq.