Multilingual Turkish Dictionary

ƏDUVA

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

çaşnı

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

çəkni

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

çəşni

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

çiçək

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

dadıq

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

dadıl

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

dadım

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

dadlıq baharat

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

dadrı

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

darçın (

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

göyot

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

islik

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

isliot istiot. iyistiot. iyisliot. iysiot. burç. ədviyə. baharat.
duzu burçu yetik: duzu istiotu yerində, kafi

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

iysilik

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

kəkot (< kök, göy + ot)

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

kökot

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

qoxla

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

qoxot
istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: bastırma

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

qoxula

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

qoxuluq

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

qoxuot
istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: bastırma

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

ot
ot əduva qarışığının qanatılıb, ota, dərman olaraq, kəsəllə verilən qarışım: qaynarca

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

ota

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

sumaq

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

tabıl qoxla. qoxula. islik. çiçək

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

tamtam sumaq. dadıq. dadlıq. dadrı

ƏDUVA : Turuz Farsca - Türkce

tutum