Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVÜYƏ

ƏDVÜYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşnı (< saçnı). yeməyi dadlandırma üçün üzərinə, içinə saçılan dadıcı ot, ədvüyə, nərsə

ƏDVÜYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadlıq