Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVİYƏ

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

içə (qoxulu otların kiçicik biçilmişi). baharat

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

uraz (bur: iy. is)

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşnı (< saçnı). yeməyi dadlandırma üçün üzərinə, içinə saçılan dadıcı ot, ədvüyə, nərsə

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çaşot

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkni

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəşni

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

çiçək

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadıq

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadıl

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadim

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadım

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadlıq

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dadrı

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

göyot

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

islik

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

isliot istiot. iyistiot. iyisliot. iysiot. burç. əduva. baharat.
duzu burçu yetik: duzu istiotu yerində, kafi

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

iysilik

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəkot (< kök, göy + ot)

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

kökot

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoxla

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoxula

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

qoxuluq

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

ota
saçıya (süfrəyə) qoyulan duz, ədviyə, sos taxımı: silkilik. səpilik. duzluğ

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sumaq

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

tamtam

ƏDVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutum