Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVİYƏCAT

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çalım

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çaşnı

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çatım

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çəkni

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çəşni

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

çiçək

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

dadıq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

dadıl

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

dadım

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

dadlıq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

dadrı

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

damzıq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

göyot

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

islik

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

iysilik

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

kəkot (< kök, göy + ot)

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

kökot

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxla

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxula

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxuluq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

ota baharat. ədvacat. əduva. ədviyə

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

ötüc

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

sumaq

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

tamtam

ƏDVİYƏCAT : Turuz Farsca - Türkce

tutum