Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVİYƏLİ

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çaşnılı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəknili

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çəşnili

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çiçəkli

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dadıqlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dadıllı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dadımlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

dadırlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

göyotlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

isli

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

iysili

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

kəkotlu (< kök, göy + ot)

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

kökotlü

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoxlalı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoxulalı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qoxulu

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

otalı baharatlı. ədvacatlı. ədviyəcatlı. əduvalı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sumaqlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tamtamlı

ƏDVİYƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutumlu