Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVİYYƏLƏNMƏK

ƏDVİYYƏLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Ədviyye vu-
rulmaq (qatılmaq, tökülmek, sepilmek).