Multilingual Turkish Dictionary

ƏDVACAT

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

çaşnı

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

çəkni

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

çəşni

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

çiçək

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

dadıq

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

dadıl

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

dadım

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

dadlıq

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

dadrı

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

göyot

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

islik

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

iysilik

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

kəkot (< kök, göy + ot)

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

kökot

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxla

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxula

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

qoxuluq

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

ota

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

sumaq

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

tamtam

ƏDVACAT : Turuz Farsca - Türkce

tutum