Multilingual Turkish Dictionary

ƏF

ƏF : Arin Turkish Etimology Dictionary

ev. əv. öv. üv

ƏF : Turuz Dictionary

{(əf < ağ. yağ). < ağrutmaq. ağturmaq. ağartmaq. yağrutmaq. yağturmaq. yağartmaq} > əfruxtən (fars)

ƏF : Turuz Dictionary

{(əf < ağ. yağ). < ağrutmaq. ağturmaq. ağartmaq. yağrutmaq. yağturmaq. yağartmaq} > əfruxtən (fars)