Multilingual Turkish Dictionary

ƏFŞAN

ƏFŞAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əfşan (fars) < avşan < > oğşan. silgir. şingir. silkən. səpən.
əfşan edmək: > oğşalamaq. afşalamaq. dərimək. tarımaq. saçmaq. səpələmək

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

çoğra çoğrıq

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

oğşar

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

püsgüc duş

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

sağanc (duş). səpcə. püsü (< püsgürtmək)

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

səpic axıcı nərsəni oğuq oğuq, incə incə səpən arac

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

sərpic

ƏFŞAN : Turuz Farsca - Türkce

tökük dökük. (uzun, incə nərsələrdə). sarxıq.
tökük saç.
zər əfşan: altın işləmli.
əfşandən: səpmək. səpikləmək

ƏFŞAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] şair. Sepen, saçan, dağı-dan, sepeleyen. □ Əfşan etmək
sepmek, sepelemek, dağıtmaq, tökmek, saçmaq. Gülgun sərəndazın tazə gül kimi; Əfşan etmiş ay qabağın üstündən. M.P.Vaqif. Camalın şövqündən artıbdır dərdim; Əfşan elə zülfün ay üzə tək-tək. Aşıq Əlesger.