Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏ

ƏFƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əfə. əfəndi. ağa. qağa. qağa

ƏFƏ : Turuz Dictionary

-tülkü əfə dadlı dillər söylədi, qarqa bəydən pəndirini almağa

ƏFƏ : Turuz Dictionary

-tülkü əfə dadlı dillər söylədi, qarqa bəydən pəndirini almağa