Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏM

ƏFƏM : Turuz Dictionary

ağam.
qurda sordular.
əfəm, nədən yoğun (dur) belə boynun?. yandı (dedi-cavabladı).
öz işimi, özüm görrəm

ƏFƏM : Turuz Dictionary

ağam.
qurda sordular.
əfəm, nədən yoğun (dur) belə boynun?. yandı (dedi-cavabladı).
öz işimi, özüm görrəm