Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏNTİ

ƏFƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əfəndi. əfə. ağa. qağa. qağa. qospatın. qoslapın. bəy. bay. bəy. ağa.
xanım əfəndi: ağabayan.
bəyəfəndi: bəybaba. bəyata. sayqı duyulan yaşlı ərkək.- xanıməfəndi: ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım.
xanıməfəndi: üstün sayqı göstərmiş olmaq üçün, qadın adlarının sonuna gətirilir, yaxud, adlarının yerinə işlənir

ƏFƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əfəndi.
bax > axund. axud. arsun. ağırbaş.
xoca. imam. molla.
kətə. ulqan. uluğ. böyük.
təqin. təkin. törə. bəyzada. xanzada. şəhzada. zadəqan.
xanım əfəndi: bibi. nənə. böyük nənə. ata ananın anasına verilən ad

ƏFƏNTİ : Turuz Dictionary

əfəndi. idəgən. idgən. oğan. tanrı adlarından

ƏFƏNTİ : Turuz Dictionary

əfəndi. idəgən. idgən. oğan. tanrı adlarından