Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏNTİSİ

ƏFƏNTİSİ : Turuz Dictionary

-qələm əfəndisi: katib

ƏFƏNTİSİ : Turuz Dictionary

-qələm əfəndisi: katib