Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ağış boşuğ. geçək. güzəşt.qüzəşt. keçiş. bağışıc. bağışlayış. bəxşiş. (bağışlama. bağışlayış. > bəxşayiş)). ötün. yalqayış. yarlıqa. güzəşt. keçiş. keçim. yarıq. mərhəmət. məğfirət

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ağışlanış (bir suçdan)

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

keçimlik qeçməklik. bağışlama.
əff diləmək: geçimlik diləmək

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

keçiş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

oğuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

onğuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

onuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ovuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ötəl

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ötünc bağış. güzəşt

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

ötüş əfv. qüzəşt.
ötüş diləmək: əff istəmək

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

savraş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

sovğaş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

sovraş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yarğa yarqa.yağra. yağır.bağış

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yas bağış. kövlət

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yoğnuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yoğuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yovuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yuğuş

ƏFF : Turuz Farsca - Türkce

yumuş