Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDİLİR

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

ağışlanır (bir suçdan)

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

olğunur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

olunur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

onğalır

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

onğulur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

onğuşur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

onulur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

onuşur

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

savranır

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

sovğanır

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

sovranr

ƏFF EDİLİR : Turuz Farsca - Türkce

yoğşalır