Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDİTMƏK

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağışlatmaq (bir suçdan)

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oğultmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oğutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olğurtmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olğutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olurtmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onartmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onatmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ondurmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ondurutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğartmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğatmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğultmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğurtmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğuşdurmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onşurutmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onuşdurmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötətmək

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savratmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovatdırmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovratmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yoğşartmaq

ƏFF EDİTMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yoğşatmaq