Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDƏN

ƏFF EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ağışlayan bağşılayan. bağışlayıcı. bəğişliyən. bergüci. bağışlayıcı. yarlığayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. acıyan. mərhəmətli. qəfur. qəffar. ğəffar

ƏFF EDƏN : Turuz Farsca - Türkce

keçürən