Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDMƏK

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağışlamaq yarlığamaq. boşqarmaq. yarlıqamaq. keçmək. suçdan keçmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

keçirmək bağışlamaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

keçmək
onun suçundan sovamam

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısrıtından, qıtsırından keçmək təqsirindən keçmək.
siz silsəz, o böyük tanrı silər.
siliniz: bağışlayın

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oğuclamaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olğurmaq (bir suçdan)

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

olurmaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onarmaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğarmaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

onğurmaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötəmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötətmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötünmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ötüşmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

savramaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

siləmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silgələmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silgəmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silgətmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

silmək

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovamaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sovramaq

ƏFF EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yarğamaq bağışlamaq.
onu mənə yarqa: mənə bağışla