Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDMƏZ

ƏFF EDMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

ağışlamaz
gec qalanı yaşam heçin ötünməz

ƏFF EDMƏZ : Turuz Farsca - Türkce

ötünməz
gec qalanı yaşam heçin ötünməz