Multilingual Turkish Dictionary

ƏFF EDMEK

ƏFF EDMEK : Turuz Farsca - Türkce

keçirmək bağşamaq. bağışlamaq.
siz öz böyüklüyüzlə keçirin.
o böylə saçluğu keçirməz