Multilingual Turkish Dictionary

ƏFKAR

ƏFKAR : Turuz Farsca - Türkce

anğaşa əndişə

ƏFKAR : Turuz Farsca - Türkce

düşüncə
bu gün çox düşüncəliyəm.
sizin bir düşncəniz vardır

ƏFKAR : Turuz Farsca - Türkce

oyta

ƏFKAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "fikr" söz. cemi] Fikir. [Qetibe:] Bu tədbir azərbaycanlıların bizim əleyhimizə olan hər bir təşəbbüsünə son qo-yar. Xalqın əfkarı sakit olar. M.S.Ordubadi. Yormuşdu bütün ruhumu, əfkarımı aləm; Bir dağ ətəyində düşünürdüm təkü tənha. A.Şaiq.
0 Əfkari-ümumiyyə
bir şey haqqında ictimaiyyetin (xalqın, camaatın) fikri, reyi, münasibeti. [Tehrani:] Sərhəng, Azərbay-
candakı hadisələr dünya əfkari-ümumiyyə-sini həyəcana gətirmişdir. Ə.Memmed-xanlı. Qəzetlər əfkari-ümumiyyəni topla-mışdı. Mir Celal.