Multilingual Turkish Dictionary

ƏFKARLI

ƏFKARLI : Turuz Farsca - Türkce

kölgəli

ƏFKARLI : Turuz Farsca - Türkce

oyğun düşuncəli

ƏFKARLI : Turuz Farsca - Türkce

oyman dalman. dalğun. əndişəli

ƏFKARLI : Turuz Farsca - Türkce

oytaq oytalı

ƏFKARLI : Turuz Farsca - Türkce

öykün