Multilingual Turkish Dictionary

ƏFQƏLƏMƏK

ƏFQƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əfkələmək. əvkələmək. övkələmək. sıxıb əzişdirmək

ƏFQƏLƏMƏK : Turuz Dictionary

əfkələmək. əvkələmək. övkələmək. sıxıb əzişdirmək