Multilingual Turkish Dictionary

ƏFRAD

ƏFRAD : Turuz Farsca - Türkce

kəslər birəylər

ƏFRAD : Turuz Farsca - Türkce

təkimlər
birim təkimlər: əfrad o quruh

ƏFRAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "ferd" söz. cemi] Ferdler, şexsler, adamlar. Etiqadımız bundadır ki, vətən, məmləkət orada yaşayan əfradın hamısınındır. C.Memmedquluzade. [Əbül-hesen bey:] Nəzmiyyə əfradının və onunla bərabər bütün Təbrizin tərk-silah etdiril-məsi tələbini rədd edəcəyik. M.S.Ordubadi. □ Əfradi-məclis köhn.
sehne eserinde iştirak eden şexsler. Əfradi-məclisdən möv-lananın əql və kəmalına afərin sədası səqfə bülənd oldu. M.F.Axundzade.