Multilingual Turkish Dictionary

ƏFRUXTƏN

ƏFRUXTƏN : Turuz Dictionary

əfruxtən (fars). (əf < ağ. yağ). < ağrutmaq. ağturmaq. ağartmaq. yağrutmaq. yağturmaq. yağartmaq

ƏFRUXTƏN : Turuz Dictionary

əfruxtən (fars). (əf < ağ. yağ). < ağrutmaq. ağturmaq. ağartmaq. yağrutmaq. yağturmaq. yağartmaq